Papa denkt na

Blog Week 49 2014henk 49

De winter is voor de telers van zomerbloemen een drukke periode. Dit klinkt misschien wel een beetje gek, maar het is meer dan waar. In de winter is er misschien iets minder werk, maar het werk dat er is kan je niet door een ander laten doen. De belangrijkste klus in de winter is nadenken. Nadenken over het afgelopen seizoen. Opschrijven wat er allemaal goed is gegaan. Vooral opschrijven wat er allemaal verkeerd is gegaan. Nadenken over hoe dit beter kan. Als dit voor de teler zelf duidelijk is, met collega’s praten om te kijken of die er anders over denken. Na deze discussie thuiskomen en helemaal niet meer weten wie nu gelijk heeft. Weer nadenken over de dingen die je op de bijeenkomst hebt gehoord en alles weer opnieuw overdenken. Je er over verbazen wat je allemaal over het hoofd hebt gezien. Opnieuw een plan maken om dingen te verbeteren en ook dit weer eerst voor jezelf ter discussie stellen en dit dan toch maar weer even toetsen aan de mening van collega’s. Op dat moment van deze collega’s horen dat ze nu een andere mening hebben, omdat ze goed naar jou hebben geluisterd. Stiekem tot de conclusie komen dat je beter helemaal met niemand kan praten, omdat ze je alleen maar in de war brengen, terwijl je weet dat dit niet waar is. Snapt iedereen nog waar ik heen wil? In de winter moet je de tijd nemen om de zaken te laten bezinken. Erg veel luisteren en pas na er rustig over nagedacht te hebben een conclusie trekken. Dit nadenken vraagt echter tijd en daarmee hebben we het zo druk. Voordeel is dat deze tijd rustig in de luie stoel doorgebracht kan worden. Juist als er wat afstand genomen wordt, komen de leukste ideeën in je hoofd op. Een tijdje niet zo druk is even belangrijk als in de drukke tijd de zaken zeer strak regelen. Als je dus even met je ogen dicht op de bank ligt en één van je kinderen zegt dat je ligt te slapen, is het enige juiste antwoord “Papa slaapt niet, Papa denkt na”.