Kwaliteit

Nu het na20120822_105433jaar zeker zijn intrede heeft gedaan, staat alles weer in het teken van het nieuwe jaar. Bij elke teler stel je jezelf de vraag of een bepaald gewas goed genoeg heeft voldaan om het volgende seizoen weer in het teeltplan kan worden opgenomen. Een marketier zei laatst tegen me dat de telers gewoon niet zo moeilijk moeten doen over teelteigenschappen en gewoon moesten gaan telen wat de consument wilde hebben. Toen ik hem uitlegde dat bepaalde uiterlijke eigenschappen belangrijk waren voor een betere houdbaarheid in de keten, was het antwoord dat we het niet snapten, want de consument ziet dat toch niet. Nu weet ik dat een slecht product met een goede marketing het beter doet dan een goed product met een slechte marketing. Toch nemen we daar als vooruitziende telers geen genoegen mee. Aan de basis staat de kwaliteit van het product. Hierna komt de marketing, die natuurlijk goed moet zijn. We zijn voordurend op zoek naar teelttechnische verbeteringen, die het product zonder kunst en vliegwerk beter houdbaar maken in de keten. Met teelttechnische verbeteringen wordt bedoeld het werken aan sterkere gewassen die minder (gewas)bescherming nodig hebben. Hierbij hoort ook het in de veredeling kijken naar de zwakke eigenschappen van een bloem en deze proberen uit te bannen. Door bij de veredeling niet alleen op de uiterlijke eigenschappen te letten, maar ook bepaalde zaken als schimmelgevoeligheid, kunnen we teleurstellingen bij de consument voorkomen. Hiernaast geven deze sterkere gewassen ons ook de kans om deze bloemen te blijven telen onder de steeds strenger wordende milieueisen. Onze marketing is dus, dat we niet alleen zeggen dat we milieubewust bezig zijn, maar dit ook inderdaad doen en de consument graag vertellen hoe. Hierdoor moet je soms twee vrijwel identieke producten laten zien, waarbij de ene meer gewasbescherming nodig heeft dan de andere, terwijl dit aan de buitenkant niet is te zien. Om hier een marketingtool van te kunnen maken, moet je altijd de waarheid spreken. Als de eindgebruiker van je product merkt dat hem een verhaaltje wordt voorgeschoteld, zal deze je nooit meer geloven. Dus marketing prima, maar de basis moet goed zijn. Dit is waar de gemiddelde teler het hele jaar mee bezig is, zorgen voor een goede en eerlijke basis. Als je maar lang genoeg je best doet, wordt je vanzelf bijzonder. Niet zo snel, maar dat is dan maar zo.