Olifanten en muizen

bf0351c8659013112c801af5a558ac1e_1404036196[1]

Photo: www.popw.nl

Vorige week ben ik op een bijeenkomst geweest die was georganiseerd voor de telers van kleine producten. (muizen) Voor deze bijeenkomst was echter een olifant uitgenodigd om te vertellen hoe de muizen zich moesten gedragen om mee te kunnen spelen met de olifanten. Hoewel deze olifant (inkoper van de grootste supermarktketen ter wereld) best een heel logisch verhaal vertelde, waren de meeste muizen in eerste instantie alleen maar geschrokken. Veel waren er zo geschrokken dat ze helemaal niet meer bezig waren met het luisteren naar deze grote inkoper. Er waren zelfs muizen die in de verdediging gingen en de olifant op hun kwekerij uitnodigde om hem te laten zien dat hij helemaal niet snapte hoe het er op een muizenkwekerij aan toe ging. Waarschijnlijk heeft deze muis hier helemaal gelijk in. De conclusie is dan dat de olifant de muis net zo min snapt dan de muis de olifant. De enige manier om hier wijzer van te worden is luisteren. Toen de meeste muizen een beetje over hun schrik heen waren, werden er vooral argumenten opgesomd waarom deze grote inkoper van geen enkel belang was voor de kleine gewassen en ze hem dus helemaal niet nodig hadden. Voor degene die wel luisterden werd er een heel ander verhaal verteld. De olifant was naar deze bijeenkomst gekomen omdat hij de muizenproducten graag wil hebben. Beter gezegd eigenlijk gewoon nodig had om meer variatie in zijn aanbod te kunnen realiseren. Hij zei dus niet dat de muizen het verkeerd deden, maar dat hij hun werkwijze niet kon inpassen in de werkwijze en volumes van de supermarkt. Hij vroeg aan de kwekers van kleine gewassen alleen om eens na te denken over een betere onderlinge samenwerking, zodat de volumes wel bij zijn markt zouden gaan passen. Omdat er bij de kleine gewassen erg veel telers zijn die overlappende producten telen, is zo’n samenwerking best te organiseren. Voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er een lichte schaalvergroting zou kunnen plaatsvinden bij een klein deel van het sortiment. Ik denk dan vooral aan gewassen waar door de grote hoeveelheid telers nu in de piekperiode een overschot van is, maar waarvan de individuele telers te klein zijn voor samenwerking met de supermarkt. Waarschijnlijk kan een grote supermarkt dit overschot supermakkelijk wegwerken, als er maar goed wordt samengewerkt. Eendracht maakt macht is nog niet zo’n rare term. Tot slot, Olifanten zijn niet gevaarlijk en Muizen zijn niet eng.