Regelneef

IMG_9485.JPG

Met bijna elke week een evenement om te organiseren begin ik mij soms een echte regelneef te voelen. Bij het regelen van evenementen gaat het in mijn geval voornamelijk om het onderhouden van de contacten en het regelen van de bloemen. Bij de contacten gaat het vooral om communicatie. Zodra er een toezegging is gedaan, wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat de boel wel wordt geregeld, maar bij de vraag hoe het nu zit met de logistiek, voel je de verraste blikken bijna door de telefoon heen. Hoezo logistiek, de bloemen moeten gewoon daar en daar heen. Hoewel het niet lastig lijkt om een paar karren bloemen ergens heen te sturen, wordt dit een beetje anders als deze bloemen bij 40 verschillende telers, verdeeld over het hele land vandaan moeten komen. Het zou nog makkelijker zijn als dit volle karren waren, maar vaak is het een of twee fustjes per soort. Als de aantallen per soort een beetje groter zijn probeer ik deze ook nog over meerdere telers te verdelen. Het leuke van dit bloemen regelen is dat je wel steeds contact heb met de telers binnen Summerflowers. Een veel gehoorde reactie als ik vraag om bloemen bij telers is “Is goed, wanneer kom je ze halen”. Natuurlijk doe ik dit als ik hier de mogelijkheid voor heb. Op die manier kom je op de tuin en spreek je de teler persoonlijk. Ik heb een keer uitgerekend hoeveel tijd dit zou kosten en hoeveel kilometer ik dan zou moeten rijden. Hoewel het me eigenlijk nog wel leuk lijkt, komt het er op neer dat je per presentatie meer dan een have week onderweg zou zijn om dit allemaal bij elkaar te krijgen. Gelukkig hoeft dit niet, want als het niet lukt zijn er altijd andere mogelijkheden om de bloemen op de plaats van bestemming te krijgen. Telers regelen samen het vervoer en als het lukt zorg ik voor een verzamelplaats. Ook zijn er vaak via de bloemenveilingen en vervoerders mogelijkheden om bloemen te verzamelen. Een belangrijke schakel zijn ook de bloemenhandelaren, die regelmatig als verzamelplaats beschikbaar zijn. Het regelen van een presentatie gaat daarom steeds makkelijker. De telers weten hoe het werkt en ik weet wat er niet werkt. Mijn werk is dan een avond puzzelen, welke bloemen bij welke telers vandaan moeten komen. Een dag elke vrije minuut bellen naar de telers om afspraken te maken. En dan een avond een hele rij mails versturen om alles te bevestigen. Vrijwel altijd gaat dit goed. Ik denk dus dat een woord van dank aan iedereen die meewerkt om onze bloemen onder de aandacht te krijgen wel op z’n plaats is. Ook ben ik blij met de steeds toenemende groep mensen die er achter komt dat ze eigenlijk niet zonder onze producten kunnen als ze iets echt leuks willen laten zien. Kortom een tevreden regelneef die er trots op is dat het lukt om het belang van de seizoensbloemen op de kaart te zetten.