Energie

Energie heeft nog steeds een vrij negatief imago. Als je veel energie gebruikt dan ben je een vervuiler en als je zegt dat het wel meevalt, wordt je niet geloofd. Nu zijn we natuurlijk op de goede weg. Ik kan geen bedrijf meer bezoeken of er liggen zonnepanelen op het dak. Als ik door de Noordoostpolder rijd, zie ik een waar bos met windmolens. Met mijn verrekijker op het strand van Noordwijk moet ik de molens kunnen zien. Een boottochtje naar Engeland van IJmuiden naar New Castle, voert je dwars door een enorm windmolenpark op zee. De kassen zijn steeds meer energieneutraal. De warmte die er in de zomer te veel is, wordt in de bodem bewaard om in de winter als de warmte weer nodig is opgepompt te worden. Bij de grote buitenbloemen telers verschijnen grote waterbassins, zodat ze in de winter het overtollige schone water, dat anders zo de zee in loopt, op te vangen om dit in de zomer, als er een water tekort is te gebruiken. De CO2 die de industrie produceert, wordt via pijpleidingen naar de kassen gevoerd om daar als voeding voor de planten gebruikt te worden. Hierdoor hoeven de kachels met mooi weer niet meer te branden om deze CO2 op te wekken. De hele tuinbouw sector is bezig met het duurzaam produceren van hun producten. Het verbaast me alleen dat als er een goed initiatief is er direct iemand opstaat om alle negatieve bijwerkingen uit te vergroten. Als het gaat om zonnepanelen, dan is dat alleen voor de subsidie. Bij windmolens hetzelfde. Bij windmolens komt daar ook nog eens de horizon vervuiling bij. Dat de ontwikkeling om de molens hoger en groter te maken leidt tot minder windmolens en een beter vrij uitzicht heb ik nog niet gehoord. Omdat ik regelmatig in de Noordoostpolder kom, kan ik zeggen dat de horizon vervuiling best meevalt en dat je er erg snel aan went. Ik zie liever op weg naar het noorden de grote windmolens bij Urk, dan de rook uit de energie centrale die ik bij Lelystad net ben gepasseerd. Dat de subsidie mee heeft geholpen bij de groei van deze ontwikkelingen, is denk ik een feit. Het is dan ook vreemd dat je hoort dat deze subsidies in de verkeerde zakken is gerold (wat waarschijnlijk wel klopt). Belangrijkste is echter dat het doel is bereikt. De gang naar duurzame energie is niet meer te stoppen. Het Nederlandse bedrijfsleven beseft donders goed dat ze straks energiebelasting moeten gaan betalen over zonne-en windenergie. Er is gewoon geen weg meer terug. De fossiele brandstof raakt een keer op. Tevens maakt deze ons afhankelijk van de producenten hiervan. Van kernenergie, op zich een schone brandstof als er niets fout gaat, ik kan me niet voorstellen dat de gemeenschap dit, net als kolencentrales, nog gaat pikken in de toekomst. Als tuinbouw geven we eigenlijk het goede voorbeeld, door niet op de regelgeving te wachten, maar zelf te zoeken naar toekomst bestendige productie methodes. Eigenlijk ben ik best wel trots daar een beetje deel van uit te maken.