Bloementelers en de afzet.

De afzet van bloemen is niet meer zo vanzelfsprekend als een paar jaar geleden. Hoewel alles op dit moment voor veel telers nog gaat zoals het al jaren gaat, zijn er grote veranderingen op komst. De grote commotie over het beeld-veilen bij de potplanten schetst overigens mijn verbazing. Ik heb altijd gedacht dat de planten mijlenver voorlagen op de bloemen waar het gaat om rechtstreekse verkopen en dat de klok voor de restpartijtjes was. Nu denk ik dat juist voor deze partijen belangrijk is dat er een goede foto bij zit, omdat de meeste planten toch op afstand gekocht worden. Als ik dit niet helemaal goed heb begrepen, komt dat omdat ik niet helemaal in de plantenhandel zit, maar toch voelt het als een achterhoede gevecht. Het grootste deel van de bloemen komt al niet meer visueel voor de klok. Er is in Aalsmeer nog één klok waar nog mensen op de tribune zitten, maar daar komen geen bloemen meer langs. Wat is de meerwaarde dan ten opzichte van beeld-veilen, behalve dat het er wel gezellig is. De veilingmeesters doen exact hetzelfde als hun collega’s die in een kantoor zitten te veilen, ze hebben alleen meer kans om afgeleid te worden. De discussie die nu plaatsvindt is om een paar redenen onwenselijk. De belangrijkste is dat alle aandacht die dit vergt ten koste gaat van de snelle stappen die nu van FloraHolland worden verwacht. Iedereen weet inmiddels wel dat dit niet gemakkelijk is en dat het erg moeilijk is om het iedereen naar de zin te maken. Juist in een instabiele periode als dit zou een coöperatie een voordeel moeten zijn, maar als iedereen voor in de bus wil zitten en alle leden bij elkaar wil roepen als iets hem niet zint of te snel gaat, geeft dat een vertraging die er wel eens voor kan zorgen dat FloraHolland geen tijd meer heeft om de goede dingen te doen. De veiling is van de telers. Natuurlijk moet de vinger aan de pols gehouden worden en moet er voor worden gewaakt dat de verkeerde dingen gebeuren, maar dit kan ook zonder een voor alle partijen negatieve publiciteit. In de productavond zomerbloemen in de kerk in Naaldwijk afgelopen week, vertelde de nieuwe digitaliseringsman van FloraHolland een in mijn ogen geloofwaardig verhaal. Het was geen goed nieuws show, maar een realistisch verhaal over de nog lange weg die gegaan moet worden. Belangrijk is dat men de leden van FloraHolland wel de kans moeten geven om door te pakken. De goede foto van een product moet er toch komen. Wat is het probleem om dit nu direct te doen. En liefst een echt actuele foto. De eerste week is het een gedoe, maar na een paar weken heb je het lekkere gevoel dat je niet meer achterloopt, maar mee kan met de nieuwe ontwikkeling. Belangrijk is dan wel dat de telers die vooruit willen, zich als het nodig is net zo laten horen als de telers die de dingen willen laten zoals ze zijn. Ik geloof in de toekomst van onze bloemen en zou het leuk vinden als FloraHolland daar deel van uit zou blijven maken. Dit bereiken we echter niet door alleen te schoppen.