En nu weer doorgaan….

 

Vorige maand is het bloemenseizoen van 2017 afgesloten met een zeer geëmotioneerde algemene ledenvergadering van Royal FloraHolland. Er werd gestemd over een nieuwe tariefstructuur, om de kosten van het huidige systeem eerlijk te verdelen. Kosten maker kosten drager heet dat. De samenstelling van deze tarieven hoefde voor de mensen die op alle infoavonden geweest zijn geen verrassing te zijn. Het enige jammere is dat mensen wel in actie komen als er iets is beslist, maar meestal afwezig zijn als er nog sprake kan zijn van inspraak. De uitslag van de stemming is niet verrassend. De telers die het meeste voordeel hebben, hebben de meeste omzet, dus ook de meeste stemmen. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig naar de uitslag als elke teler 1 stem zou hebben gehad. Toch is de uitslag van de stemming eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Er wordt gestemd over de tarieven voor een systeem dat binnen een aantal jaren niet meer op deze manier bestaat. Als je tegen hebt gestemd en je verwacht hier het vak een kostenverhoging te hebben bespaart, kom je bedrogen uit. De kosten liggen er nu eenmaal en als niemand die betaald zal het product (klok) versneld verdwijnen. Als je om deze reden voor hebt gestemd, kom je ook bedrogen uit. Zelfs deze verhoging zal de klok op deze manier niet in stand kunnen houden. De vraag is echter hoe belangrijk het is dat alles blijft zoals het is. Als we een digitaal systeem ontwikkelen dat alle voordelen die de klok in zich heeft op het gebied van prijsvorming en het concentreren van vraag en aanbod in zich heeft, dan kunnen we de toekomst in. Ik raad Royal FloraHolland dan ook aan om dit nieuwe systeem gewoon KLOK te noemen. Wat mij het meeste stoort is dat de hele materie van de nieuwe tariefstructuur naar mijn idee alleen maar afleidt van de acties die echt genomen moeten worden n.l. het bouwen van een systeem dat snel, digitaal en toekomstbestendig is. Toekomstbestendig betekent dat er snel moet worden samengewerkt met al de andere partijen die zich met deze materie bezig houden. Alleen dan hebben straks één systeem dat voor iedereen werkbaar is. Hoe dat systeem er precies uit moet zien weet ik niet precies. Ik weet wel dat FloraHolland nu zijn uiterste best doet om de snelheid erin te houden. Emotionele vergaderingen zijn niet bevorderlijk voor de snelheid die nodig is. Ik zou willen pleiten voor vertrouwen in de coöperatie en te focussen op de lange termijn. Vechten voor korte termijn overwinningen kosten te veel tijd en kunnen er voor zorgen dat de coöperatie (Royal FloraHolland) geen tijd genoeg heeft om de dingen goed te regelen. Ik zou zeggen genoeg gekletst en nu weer doorgaan…….