Iedereen blij.

Nieuwjaar nieuwe kansen. Voor de meeste telers is 2018 al lang begonnen. Alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al lang in volle gang. Toch is zelfs voor de telers van jaarrondproducten de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar een periode om te evalueren. In onze sector lopen de kansen bijna over de rand en voor wie ze weet te grijpen is er geen betere tijd geweest dan nu. De rente is laag en het vertrouwen in goed ondernemerschap bij de banken is weer groter. Je ziet zelfs in de vakbladen opmerkingen dat er aan een hectare zonnepanelen minder werk zit dan aan de hectare bloementeelt. Op zich is dit leuk voor de mensen die deze kansen kunnen pakken, maar het heeft weinig met een ontwikkelende agrarische sector te maken. De publicaties over dit soort initiatieven zijn zeer nuttig, maar geven de gewone teler wel eens het gevoel dat hij de boot aan het missen is. Als je net geen eigen grond hebt om zonnepanelen te plaatsen, als je net te weinig energie gebruikt om aan de grote projecten mee te doen, kun je hier geen winst behalen. Is er dan een probleem? Ik denk van niet. De bovenstaande voorbeelden gaan allemaal over het beheersen van de kosten. Natuurlijk een belangrijk gegeven, kosten maken die niet nodig zijn is dom. De kansen voor de gewone kweker liggen in het bevorderen van de afzet. De grote projecten zijn niet altijd even flexibel. Ook is het voor de reuzen moeilijk om kleine gewassen te telen. Kansen dus voor de kleine en middelgrote teler om juist deze kleine gewassen eens goed op te pakken. Laat zien wat je doet, want de bloemenwereld zit echt op jou leuke gewasje te wachten. Het hoeft niet eens een echt nieuw gewas te zijn, want er is volop aandacht voor de z.g. vergeten bloemen. Voor degenen die denken dat dit alleen kruidenierswerk is, kan ik zegen dat de afzet op dit moment meer wordt gehinderd door de kleine aantallen dan door overproductie. Er is dus markt voor de telers van kleine gewassen die de exclusieve markt bedienen, maar er liggen ook kansen bij deze producten voor de wat grotere telers. Veel grotere afnemers willen graag met deze bloemen aan de slag, maar de volumes zijn te klein om dit in gang te zetten. Voor de innovatieve teler die deze markt weet te vinden zijn er dus kansen om deze bloemen groot te maken en een geheel nieuwe markt aan te boren. Als je zelf niet kan of wil groeien, ligt hier de kans om met een paar collega telers samen die markt op te pakken. Het komt er dus op neer dat er kansen zijn voor iedereen. Ook een kleine teler die de markten weet te vinden die nu blijven liggen is ondernemer. Je bent niet alleen ondernemer als je veel geld bij de bank los krijgt en makkelijk in de vakpers komt. Je bent ondernemer als je iets verzint dat nu werkt en toekomstbestendig is. Als iedereen de kansen pakt die bij hem passen, is in 2018 iedereen blij.