Insecten….

Blog-week-21-2018

Alarmerende berichten in pers vorige week over de insectenstand in de Nederlandse natuurgebieden. Nergens in Europa was de toestand van de insecten in de natuurgebieden zo slecht als in Nederland. Natuurlijk kwam dit door het gif-gebruik in de land en tuinbouw. Tijdens de vele nieuwsbulletins praten de presentatoren gewillig mee hoe schandelijk dit eigenlijk wel is. Direct verbieden, zei een zeer begane DJ bij het horen van dit verhaal. Ik kan me hier wel iets bij voorstellen. Het gaat natuurlijk over ons aller toekomst. Het enige dat ik dan afvraag is, wat ze dan moeten verbieden, de land en tuinbouw of de natuurgebieden. We weten dat de diversiteit in de tuinbouwgebieden toeneemt, omdat de meeste tuinders best wel door hebben dat deze diversiteit helpt met het natuurlijk evenwicht dat is nodig om met minder middelen de gewassen toch goed te krijgen. Het artikel zei toch echt dat de diversiteit in de natuurgebieden terug loopt. Hoezo is het dan de schuld van de land en tuinbouw. Enkele jaren geleden werd bij een vlindertelling in Limburg vastgesteld dat het aantal vlindersoorten achteruit was gegaan.. Laat dit nu toevallig ongeveer hetzelfde percentage zijn dat aan de natuur was terug gegeven. Dus landbouwgrond waar natuur van was gemaakt. Misschien een erg makkelijk inkoppertje, maar hieruit zou je kunnen concluderen dat de Nederlandse Agrariër het beter doet dan de natuurbeheerders. Natuurlijk is dit ook niet eerlijk, want ook de natuur heeft jaren nodig om een evenwicht te vinden. Dat er in een nieuw natuurgebied nog geen evenwicht is, is dan natuurlijk niet zo vreemd. Waarschijnlijk omdat ook de managers van natuurgebieden worden afgerekend op de korte termijn resultaten, is het veel makkelijk om de land en tuinbouw de schuld te geven, dan om rustig uit te leggen dat een nieuw natuurgebied in de eerste tientallen jaren niet in evenwicht is en dat hier tijd voor nodig is. Het is dus vrij logisch dat de biodiversiteit in de nieuwe natuur gebieden lager is dan gewenst. Dat de insectenstand in de Nederlandse natuurgebieden lager is dan in de rest van Europa is dan wel te verklaren. Er zijn in Nederland veel meer nieuwe natuurgebieden dan in de rest van Europa. Eigenlijk zijn we dus hartstikke goed bezig, zowel de natuur beheerders, als de boeren en tuinders. Ik vraag me daarom echt af waarom Natuurmonumenten het zo nodig heeft om een ander de schuld te geven van een natuurlijke ontwikkeling. Beide willen hetzelfde. De Agrariër wil een gezonde insectenstand omdat anders ook de natuurlijk vijanden van zijn plaaginsecten er niet meer zijn. Natuurmonumenten wil ook zo snel mogelijk een gezonde en evenwichtige insecten populatie in zijn nieuwe natuurgebieden. Dat op dit moment de Agrariërs iets voorlopen op Natuurmonumenten is helemaal niet erg. We nodigen ze, samen met de begane DJ,  graag uit onze bedrijven, om een even bij te praten over een gezonde communicatie naar de achterban. Met elkaar komen we waarschijnlijk veel verder dan tegen elkaar. De meest insecten bijten elkaar namelijk niet.