Droogste juni-maand

Blog-week-29-2018

Nog nooit is een juni maand zo droog geweest. Zelfs nu ruim in juli blijft het droog. Dat we geen echt gebrek aan water hebben komt voor een deel omdat er in de Alpenlanden in het voorjaar behoorlijk neerslag is gevallen en dat dit water door de rivieren naar ons toe komt stromen. In de meeste gebieden van Nederland heeft het al 6 weken niet serieus geregend. Als je nadenkt over het water dat Nederland bereikt, is het vreemd dat we er alles aan gedaan hebben om het water in de wintermaanden, als we het niet nodig hebben, zo snel mogelijk naar de zee te krijgen, om al dat goede zoete water te laten vermengen met zout zeewater zodat we het niet meer voor beregening en drinkwater kunnen gebruiken. Als we het IJsselmeer als buffer gebruiken en een meter hoger laten komen in de winter, dan hebben we ruim een miljard kubieke meter water in reserve om te gebruiken als gietwater in de zomer. Nu weet ik natuurlijk helemaal niet of dit wel kan, omdat dit ook als overstort gebruikt moet worden bij wateroverlast en dan moet je juist zorgen dat er ruimte is om dit op te vangen en kun je waarschijnlijk niet al het water uit de IJssel even ophouden, zoals ze dit in de warme landen doen, om een watervoorraad te behouden. Toch moet hier met de klimaatsverandering rekening mee gehouden worden. Zelfs als het klimaat niet veranderd, er wordt steeds meer water direct in de afvoer geloosd, omdat de verstedelijking van ons land alleen maar meer doorzet. Zelfs als iedereen zijn water netjes in de grond laat zakken, dan nog blijft er minder grond over om water naar het grondwater te laten zakken, zodat dat in de loop van tijd steeds moeilijker als gietwater te gebruiken is. Als in de toekomst het gebruik van beregeningswater ontoereikend gaat worden, zal dit en koste gaan van de opbrengst van de land en tuinbouw grond. Stel dat deze opbrengst achteruitgang 10% zou gaan bedragen, dan denk ik dat het snel rendabel is om 5% van onze grond in te richten om het overtollige water in de winter op te vangen om het in de zomer te kunnen gebruiken. Hier is helemaal niets nieuws aan, want de zuidelijke landen doen dit al lang. Is dit toekomst muziek? Misschien een beetje, maar mijn ervaring is dat de toekomst er altijd een beetje sneller is dan je had verwacht. Als we nu niet nadenken over morgen, hebben we later water te kort en denken we dat het overmacht is. Natuurlijk ben ik niet de enige die dit kan verzinnen. Ik weet dat er in het zuiden van het land telers zijn die al zeer ver zijn met deze materie en zelfs al een deel van hun land voor deze toepassing hebben gereserveerd en soms zelfs al als zodanig in gebruik hebben. Deze telers investeren nu, om in de toekomst een voorsprong te hebben als het water op is, of als er regels komen die deze manier van water reserveren gaat verplichten. Ik zou zeggen, denk er eerst maar eens heel even over na en kijk dan eens wat de mogelijkheden zijn. Dit lijkt me een leuk onderwerp voor excursie groepjes, die nog steeds overal in het land lopen.