Herstel

Blog-week-35-2018

In de natuur treed herstel op van de extreme droge zomer. Het gras wordt weer groen en de planten in de tuin maken weer wat groen en als ze worden bijgemest soms zelfs weer wat bloemen. Iedereen die na de vakantie zijn tuin vernield door de droogte terug heeft gevonden, kan nu inderdaad zeggen dat het overmacht is en hoeft niet toe te geven dat hij zijn buurmaan heeft vergeten te vragen om water te geven. In deze droge periode heeft ook de vlindertelling plaatsgevonden. Je raad het nooit, er waren minder vlinders. Opvallend was wel dat er dit keer werd bij gezegd dat dit vrij logisch was omdat er in een verdroogde tuin nu eenmaal geen bloemen staan en dus ook geen vlinders. Even was ik bang dat dit door de land en tuinbouw kwam, die natuurlijk tegen de natuur is. Ik ben blij dat veel bloementuinders en vaste planten telers wel een vracht bloemen in bloei hadden zodat de bijen hier hun voedsel konden halen en niet door de droogte enorm in populatie achteruit gaan. Steeds vaker kom ik tuinders tegen die zeer bewust bij elke bespuiting afvragen welke middelen de natuur schaden en welke niet. Natuurlijk is dit ook eigenbelang. Maar max 5% van de beestjes is schadelijk voor de planten. Er zitten veel beestjes in de planten die de schadelijke beestjes opeten en dus zeer gewenst zijn. Als dan alles wordt doodgespoten, geeft dit dus eerder meer dan minder schade. Natuurlijk is nog niet elke tuinder hier echt mee bezig, net zoals nog niet elke consument er bij stilstaat dat het weggegooide plastic zakje in de oceaansoep verdwijnt. Toch is er zeker de laatste jaren een zeer groot bewustzijn ontstaan bij de Nederlandse tuinbouw waar het gaat om duurzaamheid. Niet de duurzaamheid van het modewoord, maar echte duurzaamheid. Dit houdt in dat de tuinbouw zich er steeds meer van bewust wordt dat je alleen producten kan telen met respect voor de omgeving. Dat er alleen maar geld kan worden verdient als je open en eerlijk naar de consument kunt communiceren wat je allemaal doet. Voor degene die geld verdienen een onaangenaam woord vinden even het volgende. Hoe moet je milieu beschermende investeringen doen als er geen geld wordt verdient. Hoe kun je van een tuinder (gewoon een mens) vragen om geld opzij te zetten, als hij niet voldoende verdient om de rente op de hypotheek te betalen. De aantrekkende economie zorgt er voor dat deze ruimte er langzaam weer komt. Langzaam, omdat eerst de achterstand vanuit de crisis ingehaald moet worden. De tuinders die erg hun best doen om de gewassen zo milieuvriendelijk mogelijk te telen, ergeren zich vaak aan de steeds doorgaande aanvallen van milieuorganisaties op hun doen en laten. Zij zouden liever met deze organisaties samenwerken om nog sneller vooruit te kunnen. Als door te strakke milieu maatregelen het verdienmodel uit de sector gaat, gaat dit ten koste van de milieu investeringen in de toekomst. Ik ben dus blij dat we bij de tegenvallende vlindertelling niet direct de schuld krijgen. Ik zie dit dus graag als een herstel in het vertrouwen tussen partijen die zich er van bewust zijn dat er alleen resultaten kunnen worden behaald als er wordt samengewerkt tussen goedbedoelende partijen.