Eindelijk echt verkering…

Summerflowers-blog-week-11-panorama

Na een tijd verliefd, maar bang om elkaar heen gedraaid te hebben te hebben, is nu eindelijk de kogel door de kerk. De twee grote spelers in de afzetmarkt hebben eindelijk besloten om hun verkering officieel openbaar te maken. Waarschijnlijk zal zoals altijd deze verloving niet geheel zonder slag of stoot tot het gewenste huwelijk leiden, maar als beide partijen er door deze intentieverklaring voor de volle 100% voor gaan, moet er iets moois uit kunnen groeien. Eigenlijk heb ik nooit eerder met zoveel verlangen en spanning uitgekeken naar de bekendmaking van deze verloving. Deze aankondiging maakt een einde aan de twijfel die veel mensen, waaronder ook ik, hadden in de realiteitszin voor de toekomst van beide partijen. De keus was eigenlijk het eeuwig rond elkaar blijven rennen en kijken wie de beste kansen had en samen gaan voor de positie die het bloemenvak nodig heeft. De eerste optie zou waarschijnlijk hebben geleidt tot het spreekwoord.” twee honden vechten om een been en de derde gaat er mee heen”.  Natuurlijk heb ik het hier over de aankondiging voor de samenwerking van Royal FloraHolland en het door de handel opgezette platform Blueroots. Deze samenwerking was naar mijn idee de enige logische stap in de snel veranderde wereld van de digitale handel. Natuurlijk zullen er weer veel mensen zijn die beren zien, maar zelfs de langste reis begint bij de eerste stap. Vanaf deze plaats wil ik dan ook beide partners van harte feliciteren met hun voorgenomen huwelijk. Omdat op 12 maart de “Plant a Flower Day” was wil ik deze dag eigenlijk aan dit paar opdragen. Ik wens iedereen die met deze ontwikkeling te maken heeft, heel veel gezond verstand om van deze samenwerking een soepel lopend geheel te maken. Zoals met elk voorgenomen huwelijk hoop ik dat het met veel bloemenvertoon gevierd gaat worden en dat de telers die hiermee te maken krijgen zich met volle medewerking zullen verdiepen in de vaak wat lastige en soms nieuwe materie. Ik hoop dat het nieuwe platform het lukt om een werkbaar systeem te ontwikkelen waar iedereen zich gehoord en gelukkig bij voelt.