Vol verwachting

Summerflowers_2020_Blog_week_3

Nu 2020 in volle gang is, is het tijd om echt vooruit te kijken. Gaan we nog schaatsen? Hoe lang duurt het nog voordat de eerste sneeuwklokjes zich laten zien? Komen er goede maatregelen voor het stikstof probleem? Hoeveel mensen gaan echt proberen 100 km per uur te rijden? Gelukkig hebben wij als bloementeler ook gewone aandachtspunten. Gaan onze bloemen de winter goed overleven? Kunnen we wel uit de weg met alle regels en eisen die de consument, overheid en afnemers ons opleggen. Wij doen ons uiterste best om zo gezond mogelijk te telen. Maar hoe moet dat als een plant ziek wordt. Mogen we de planten dan een medicijn toedienen? Als dat niet mag, mogen we dan spuiten met bladvoeding om de plant gezond te houden. Vergelijk het met de 2 ons groenten en 2 stuks fruit per dag, die de mens weerbaarder maken tegen ziekten. Allemaal vragen waar wij ons als bloemen telers mee bezig houden. Als we geen medicijnen mogen gebruiken, dan zullen we nog meer ons best moeten doen om de gewassen gezond te houden. Denk dus niet altijd als je een veldspuit ziet rijden dat er bestrijdingsmiddelen worden gespoten. Bij de bloementelers zal dit in veel gevallen zo zijn dat ze bezig zijn de planten via het blad te voeden en zo sterke, weinig ziekte gevoelige planten te telen. Dit doen we ook via de bodem. Steeds meer bemesten we de planten met langzaam werkende organische meststoffen, waarbij de kans op uitspoeling minimaal is en al de voeding voor de plant beschikbaar komt. Met via de bodem wordt ook bedoeld het toevoegen van extra organische stof om het bodemleven voeding te geven. Op dit moment wordt er al veel gedaan met het extra toedienen van allerlei toevoegingen, die het bodemleven stimuleren om de voedingsstoffen die in de grond zitten zo optimaal mogelijk voor de planten beschikbaar te houden. In 2020 zal deze manier van telen waarschijnlijk nog meer opgang maken. Natuurlijk moeten we nog veel leren, maar het belangrijkste is dat de bloementelers dit ook echt willen. We willen graag dat iedereen die van onze bloemen geniet, ook weet dat de teler er alles aan doet om de  bloemen te telen met oog voor de omgeving. We willen een eerlijk verhaal vertellen. We willen ook dat de mensen ons geloven. Dit kan alleen maar als we het hele verhaal vertellen. We moeten kunnen vertellen dat we soms voor onze gewassen een medicijn nodig hebben, zonder dat dit dan wordt opgeklopt als een vreselijke natuurramp. Soms hebben we een medicijn nodig, zodat de plant verder weer gezond door kan groeien en later dit medicijn niet meer nodig heeft. Soms hebben we een medicijn nodig om te voorkomen dat een ziekte om zich heen grijpt, waardoor er juist nog meer medicijnen nodig zijn. Soms is eerlijk lastig, maar je moet wel eerlijk zijn, anders wordt je verder niet geloofd. Ik loop de hele dag bij de telers en ik zie welke inspanning er wordt gedaan om het goed te doen en welke teleurstelling er is als ze weer de schuld krijgen van iets waar ze niets aan kunnen doen. Toch ben ik vol verwachting dat eerlijk te communiceren zal leiden tot het vertrouwen in de bloementelers die ze verdienen.