Eens wordt het weer gewoon.

Summerflowers_2020_blog_week_16

Hoe langer de beperkingen vanwege het Corona-virus duren hoe moeilijker het wordt om alle regels precies op te volgen. Toch is het vooral om te voorkomen dat de regels strenger worden, belangrijk om deze te blijven opvolgen. Dit moet voldoende reden zijn om hier je uiterste best voor te doen. Tevens natuurlijk vraag ik aan de bezitters van een smartphone om niet elke enkele fout die wordt gemaakt direct op Facebook te zetten met een verwijtend vingertje, want juist door deze berichten zou een kabinet kunnen besluiten om de regels aan te scherpen. Met 17 miljoen mensen kan het niet anders of het moet een keer ergens iets mis gaan. Degene die dit dan breed gaat uitmeten, is dan eigenlijk net zo schuldig aan het verscherpen van de regels als degene die zich vaak onbewust niet helemaal aan die regels houdt. De overtreders rustig aanspreken op hun fout zal in vrijwel alle gevallen werken. Wat betreft de bloemen, dat lijkt iets beter te gaan. Door zeer drastische maatregelen die de bloemenveiling heeft genomen, hebben de telers niet alle bloemen kunnen oogsten en hierdoor toch kosten bespaard. Nu weer een groter deel van de bloemen verkocht kan gaan worden, blijkt dat hier toch weer genoeg kopers voor zijn. De distributie en de landen waar de beperking groter is dan in Nederland, blijft voor een exporterend land als Nederland een probleem. Misschien hadden we als kwekers wel meer naar de binnenlandse markt moeten kijken zou achteraf de conclusie kunnen zijn. Achteraf zou je dit kunnen concluderen, maar achteraf is alles makkelijk. We zijn wel heel blij dat de Nederlanders onze bloemen heel goed oppakken. Dit kan voor sommige telers, die vooral de kleinere producten telen, wel eens een belangrijk bescherming zijn tegen de grote strop die ons als sierteelt te wachten stond. Het hele kleine beetje lucht dat we nu zien, zorgt er voor dat de telers weer opveren na een paar weken van onzekere paniek. Iedereen is bezig om plannen te maken om deze klap weer te boven te komen. De verwachtingen zijn bijgesteld naar misschien haalbare doelen en daar wordt de gemiddelde mens veel gelukkiger van dan kniezen dat het probleem niet is op te lossen. De telers hebben weer hoop op de toekomst. Ze hebben dus ook hoop op de bloemenliefhebber die zijn vele uren tuis wil veraangenamen met een mooie bos bloemen. Echt, op een gegeven moment is ook deze crisis er weer een waar we in de geschiedenisboekjes naar terugkijken. Eens wordt alles weer gewoon. Tot die tijd, wees voorzichtig, houdt u aan de regels en blijf gezond.