Water geven

Summerflowers_Blog_week43_2022

Vorige week ben ik naar een bijeenkomst geweest die ging over het geven van water bij de seizoensbloemen. Water is een steeds belangrijker punt bij de teelt van bloemen. Niet dat we nu meer water gaan gebruiken, maar het gebruik hiervan wordt aan steeds meer regels en beperkingen onderworpen. Nu is het nog niet zo dat we hier met de seizoensbloemen direct problemen mee gaan krijgen, maar het heeft wel onze aandacht.
Deze avond was er op gericht om, voordat de regels ons dingen verplichten, al te kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van water te beperken en er direct voor te zorgen dat de uitspoeling naar het grondwater wordt voorkomen. Deze avond ging over het gebruik van druppelbevloeiing. Op die manier wordt er minder slordig gestrooid met water en komt het water altijd op de juiste plek terecht, zelfs als het waait. Hierbij komt dat deze manier van water geven ons ook de kans geeft om veel preciezer te bemesten, waardoor er geen overschotten zijn die de kans lopen om uit te spoelen, zelfs niet als het veel regent.
Ik ben blij dat onze sector op voorhand al nadenkt over maatregelen die kunnen bijdragen aan een schoner milieu. De uitstraling van onze bloemen is natuur. Het is dan ook belangrijk dat we proberen op dit punt voor te lopen op de regelgeving. We denken na over de manier waarop de koper van onze bloemen naar ons kijkt. Wij willen dat u als bloemenkoper zonder schuldgevoel onze bloemen in de vaas zet. Alle zaken die ons daarbij kunnen helpen worden door ons op de voet gevolgd.
Van alle dingen waar we tegenaan lopen proberen we te leren. Ik heb wel eens gehoord dat dit voortschrijdend inzicht heet. Soms is het lastig dat we de bloemen buiten telen. We hebben dus te maken met alle weersomstandigheden die ons worden voorgeschoteld, van te droog tot veel te nat. Het leuke is dat deze druppelbevloeiing ons ook kan helpen als het veel regent. Op deze manier kunnen we zo precies bemesten dat de plant dit direct opneemt en dus niet met een grote regenbui te diep in de grond verdwijnt.
Eigenlijk wil ik zeggen dat ik best trots ben op onze innovatieve sector. We hebben niet alleen te maken met een steeds veranderend assortiment, maar ook met steeds veranderende omstandigheden. Door elke innovatie op de bedrijven te toetsen, lopen we niet het gevaar dat we dingen over het hoofd zien. Naast al deze technische zaken is het natuurlijk nog steeds erg leuk om onze mooie bloemen te blijven telen.