Tussenmaand  

Bloemen display gemaakt door Stijn Simaes. Rust nemen in een tussenmaand

Deze periode lijkt voor mij een beetje een tussenmaand. Natuurlijk zijn de telers al lang weer bezig met het jaar 2024. Sterker nog, als ze nu niet vrijwel klaar zijn met de voorbereidingen en planning voor het volgende seizoen dan gaat het zeker mis. Aanpassingen gaan nog op detail, want de globale planning is allang klaar.

In deze periode zijn de meeste kwekers nog wel bezig met het evalueren van het afgelopen seizoen en proberen inzicht te krijgen in de dingen die anders kunnen, maar ook dingen die anders moeten. Naast de juiste keuze voor het te telen assortiment komen ook andere uitdagingen op het pad van de ondernemer. Natuurlijk zeg ik uitdagingen, omdat het woord probleem eigenlijk niet in het woordenboek van een ondernemer mag voorkomen.

Een probleem wordt het wel als er niet goed over wordt nagedacht, of als er wordt gedacht dat uitdagingen vanzelf goed komen. Een paar belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn de kosten van, maar ook de beschikbaarheid van arbeid. Hiernaast duikelen de milieu bewegingen over elkaar heen om de touwtjes steeds strakker aan te halen waar het gaat over maatregelen om het milieu te sparen. Belangrijke zaken waar ook de telers zich erg mee bezig houden.

Toch is het lastig om de steeds veranderende regels te kunnen blijven bijhouden. De teler moet namelijk erg veel ballen hoog houden. De teler wil graag zo schoon mogelijk telen, maar hij wil ook geld genoeg verdienen om zijn personeel een fatsoenlijke beloning te geven voor hun werk. Hiernaast komt er door de regels ook steeds meer administratie. De afnemer wil niet alleen dat de teler alles netjes doet, maar wil hier ook bewijzen van. De vele keurmerken die hiervoor in het leven worden geroepen vragen veel administratie.

Zeker voor de vele kleine bedrijven die de zomerbloemen vaak telen, is dit een serieuze belasting. De teler wil wel, maar er zal ook tijd over moeten blijven om bloemen te telen en te oogsten. Waarschijnlijk zit hierin de ogenschijnlijke weerstand van telers om steeds weer aan de snel veranderende regels te gaan voldoen. Je aan de regels houden is prima, maar het moet wel mogelijk zijn. Al deze zaken houden de teler in deze zogenaamde rustige maanden bezig. Hoe gaat alles weer volgens de nieuwe regels geregeld worden en hoe zorgt de teler er voor dat er ook nog een rendement gehaald wordt voor de vele arbeid, zorgen en risico’s die genomen moeten worden.

Voor Summerflowers is dit ook een tijd van voorbereiding. Dit voorjaar zijn we eigenlijk gestopt. Hoewel dit vrij definitief was, hebben we toch de handschoen weer opgepakt. We merkten dat de behoefte voor een seizoensbloemen platform er nog steeds was en op dit moment weten we dat het merendeel van de telers weer met ons mee doet. Het blijkt dat er bij de telers een behoefte bestaat om elkaar te kunnen ontmoeten en de uitdagingen die ik hierboven heb genoemd samen te proberen op te lossen. Hiernaast is natuurlijk de website waarop alle deelnemende telers zichzelf kunnen presenteren en waardoor de afnemers van de bloemen hun beter kunnen vinden belangrijk.

Ook speelt het grote bereik dat Summerflowers heeft op Social Media met de 145.000 volgers op Facebook mee aan de bereidheid van de telers om weer met ons mee te doen. Voor ons is deze tussenmaand de tijd om de zaken weer op orde te brengen. Er moeten zaken geactualiseerd worden op de website en ook de Social Media moet weer op stoom gebracht worden. We willen op 1 januari 2024 de zaken helemaal geregeld hebben, omdat we die datum als nieuwe opstart datum hebben gepland.

Een tussenmaand betekend dus niet een rustige maand. We gaan elke week een verhaal plaatsen. De ene week deze blog en de andere week een bloemenverhaal. Elke week is er dus op de Social Media en op de website iets nieuws te ontdekken. Een tussenmaand is dus zeker geen loze maand.