Convallaria majalis

Convallaria met een beertje ertussen die kiekeboe speelt.

De Convallaria is bekent onder verschillende namen. De bekendste zijn lelietje van dalen of lelietje der dalen of het meiklokje. Het opvallendste aan dit mooie kleine bloemetje is wel de geur. Zonder de bloem te zien is al duidelijk dat er ergens in de buurt Lelietjes van dalen bloeien. Het bloemetje komt best wel vaak in het wild voor, maar ook in wat verwilderde tuinen en parken met stintzenflora. Toch is de Convallaria die in de sierteelt wordt gebruikt niet zomaar een wild bloemetje dat de telers zijn gaan gebruiken om bloemen van de snijden en in potjes te telen. Door verregaande selectie zijn er vele typen Convallaria ontstaan die elk hun specifieke eigenschap hebben die voor het telen in de verschillende periodes en toepassingen geschikt zijn.

Toepassing

De toepassing van de Convallaria richt zich voor een groot deel op de bruiloft markt. Voor deze gelegenheid zijn er een paar telers die de bloemetjes vrijwel jaarrond in bloei trekken. In Frankrijk is een bruiloft zonder meiklokjes of Muguet niet compleet, in vrijwel elk bruidsboeket zijn wel Convallaria’s verwerkt. De liefde voor dit mooie bloemetje gaat in Frankrijk nog veel verder. In dit land is het gebruikelijk dat op 1 mei kinderen hun moeder of oma met een meiklokje verblijden. Waarschijnlijk speelt ook hier de geur van de Convallaria een grote rol. Als je deze eenmaal hebt geroken dan is de vergelijking met een mooi parfum al gauw gemaakt.

De gedroogde bloemetjes werden vroeger aan de snuiftabak toegevoegd om een aangename geur te verspreiden. Ook in Nederland wordt het lelietje van dalen steeds vaker voor bruidswerk gebruikt. Zeker de langere beschikbaarheid van de Convallaria maakt dit mogelijk. Hoewel de Convallaria van nature in mei bloeit, de tweede naam majalis betekend letterlijk “in mei bloeiend”, is de bloem al vanaf half maart in de bloemenwinkel te koop. Gedurende een lange periode is het lelietje van dalen ook beschikbaar in een pot. Dit mooie potproduct wordt door onze teler Johan Verbeeck uit België geteeld.

De teelt.

Hoewel de Convallaria in het wild voorkomt, is de teelt van dit bloemetje verre van makkelijk. Er is een veelvoud van variaties binnen deze bloemen. Het is dus niet mogelijk om gewoon wat Lelietjes uit het wild te halen en hier bloemen van te gaan snijden. Voordat de Convallaria hiervoor geschikt is gaan er jaren van selectie aan vooraf. Deze selectie gaat steeds verder om zo alleen de sterkste en gezondste varianten over te houden. Voor de teler is het belangrijk om steeds de juiste selectie voor de juiste bloeitijd te gebruiken. Deze ingewikkelde teeltmethode maakt het mogelijk om in beperkte mate het hele jaar door de Convallaria voor het exclusievere bloemwerk beschikbaar te hebben.

Door vele proefplantingen komt de teler er achter welke typen het beste voor welke toepassing geschikt zijn. Dit vraagt natuurlijk erg veel vakmanschap en natuurlijk ook de liefhebberij in dit mooie bloemetje. Hoewel het altijd wel een schaars artikel is, komt de Convallaria in het voorjaar echter gedurende een periode van anderhalve maand voor het grote publiek beschikbaar. Een speciale vraag in de voorjaarperiode bij de bloemist naar dit schitterende bloemetje is dus zeker de moeite waard. Dit mooie bloemetje is ook als plantje op een pot beschikbaar.  Ook hiervoor is weer een selectie gemaakt voor de beste types voor deze toepassing. Kortom, de Convallaria is geen teelt voor de gemakzuchtige teler, maar wordt geteeld door louter telers die ook  liefhebber zijn.