Interactie telers, handel en toelevering

Interactie tijdens de kwekersbijeenkomst in de kas bij Summerflowers kwekerij Staalduinen

Op 25 april hebben we weer een telers bijeenkomst gehad. Naast telers waren er ook afgevaardigden vanuit de handel en de toeleveringsbedrijven. Wij als Summerflowers vinden deze interactie erg belangrijk en de telers vinden het ‘t prettigst als dit dan bij een collega teler gebeurt. Tussen het gewas ontstaan de beste discussies. Deze keer waren we bij de Delphinium kwekerij van Staalduinen in het Westland.

Omdat de dagen al weer lekker lang zijn konden we deze bijeenkomst weer gewoon in de avond organiseren. Voor de telers is dit erg belangrijk, omdat het op de kwekerijen al weer behoorlijk druk begint te worden en het dan moeilijk wordt om overdag tijd te maken voor andere dingen dan de verzorging van het gewas. Hoewel het minder druk was dan de eerste bijeenkomst, was het met ruim 35 mensen toch een zeer goed bezochte bijeenkomst. Als het iets minder druk is, is er vaak meer tijd om lekker met elkaar van gedachten te wisselen.

Bij deze bijeenkomst ging het ook over de mechanisatie. Staalduinen had net een nieuwe bosmachine in gebruik genomen en ook de fabrikant hiervan was aanwezig om uitleg te geven en de machine te demonstreren. Dat ook de teelt van Delphinium wordt gemechaniseerd, heeft niet zo veel met kostenbesparing te maken, maar meer met kwaliteit. Omdat het bossen van deze bloem vrij veel ervaring vergt, was het niet meer mogelijk om hiervoor genoeg gekwalificeerde mensen te vinden.

Door het verwerken van de gesneden bloemen te mechaniseren, kan de uiteindelijke kwaliteit worden gegarandeerd. Het werk in de kas kan hierdoor worden vereenvoudigt, omdat de mensen hier nu alleen op de juiste rijpheid van de bloemen kunnen letten. Ook hier wordt een kwaliteitsslag gemaakt, omdat de oogst vanuit de kas sneller gaat. Hierdoor zijn de bloemen sneller uit de warme kas vandaan en naar de koele schuur gebracht. In de zomer heeft de mechanisatie ook als voordeel dat er minder lang in de warme kas gewerkt hoeft worden.

Dat de mechanisatie in de bloementeelt nog niet op het eind is bleek uit het heldere verhaal van Bercomex, de fabrikant van de machine. De volgende uitdaging is nu voor de kweker om een goed systeem te bedenken om de bloemen nog sneller na het snijden uit de warme kas te krijgen. Hieruit blijkt dat je als bloementeler tegenwoordig eigenlijk ook een halve techneut moet zijn.

Het weer was tijdens de excursie vrij slecht. Maar omdat de Delphinium bij Staalduinen allemaal in de kas staan was dit geen probleem. Ondanks het donkere weer konden we het toch tot bij negenen goed zien. Er waren weinig bloemen te zien in de kas. Door het eigenlijk toch warme voorjaar was de kas 2 weken eerder leeg dan normaal. Wat er te zien was, was een groeiend gewas dat bezig was te volgroeien voor de tweede oogst.

Hier merkte je dat je met telers onder elkaar was. Er was een levendige discussie over de groei van het gewas. Wanneer is het geplant, wanneer wordt de tweede snee verwacht en wat wordt er gedaan aan het voorkomen van plagen. Bij deze discussie blijkt dat eigenlijk elke kweker druk op zoek is naar een zo duurzaam mogelijke oplossing. Bij Staalduinen wordt geëxperimenteerd met het inzetten van roofmijten tegen spint en ook de meeldauw wordt voorkomen door het gebruik van zwavelpotjes. Het is alleen jammer dat deze twee methodes elkaar niet zo goed verdragen.

Zo blijkt maar weer dat het oplossen van één probleem niet zo moeilijk is, maar dat de teler alle problemen tegelijk de baas moet zien te blijven. Het telen van bloemen in deze tijd is echt een vak apart dat alle aandacht van de teler opeist. Geniet dus van deze mooie Delphinium en weet dat de teler er zijn hele ziel en zaligheid in legt.