J.G.M. Bleeker

Algemene informatie

Telefoon 062-533-7777
Email flowers@jgmbleeker.nl
Website http://www.jgmbleeker.nl/

Achtergrond informatie

Kwekerij Bleeker startte in 1925, door opa Hein, met de teelt van groente en aardbeien. Via vader Cor zijn we in de bloemen gekomen, toen vooral kleinbloemige rozen. Omdat de zandgrond niet makkelijk de zware kwaliteit rozen kan geven, zijn we verder gaan kijken in de zomerbloemen en Nerine.

Vandaag de dag telen we vooral Astilbe en Nerine. In kleine aantallen ook Fritillaria, Sandersonia en Bessera. Er wordt wel gekeken naar ‘nieuwe’ gewassen. Maar vooral gefocust op nieuwe variëteiten in de Astilbe en Nerine. Door contacten met veredelaars zijn nieuwe cultivars van de Astilbe Muziek serie, zoals ‘Honky Tonk’ en ‘Boogie Woogie’, die voor successen zorgen. Helaas blijft het aanbod van plantmateriaal moeizaam. Dus ook ‘Europa’ blijft nog een groot deel van de aanvoer uitmaken.

Door veel persoonlijke aandacht wordt een goed product netjes in de markt gezet. Dit proberen we ook maatschappelijk verantwoord te doen. Zonnepanelen zorgen voor de stroomopwekking. Maar ook is er veel aandacht voor de bodem. Door het leven in de grond te stimuleren met organische bemesting, zo weinig mogelijk grondbewerking en chemische middelen en het gebruik van groenbemesters. Als er nog bestrijding nodig is wordt zoveel mogelijk biologische middelen ingezet.

Zo proberen wij ieder jaar een stapje te zetten en te leren om steeds duurzamer te werken en onze klanten te verrassen.

Grafieken hebben betrekking op de beschikbaarheid van de gehele Summerflowers groep.

Astilbe
Fritillaria
Nerine
Sandersonia