Kwekerij Haveman

Algemene informatie

Telefoon +31 612 67 60 47
Email mtshaveman@hetnet.nl
Website

Adresgegevens

M.T.S. Haveman
Jonkerwijk 3
9422 TA Smilde

Achtergrond informatie

Kwekerij Haveman is gelegen in het Drentse Smilde. Op de kwekerij zijn de producten Sierkool, Papaver, Bupleurum en Zonnebloem op dit moment nog de hoofdteelten. Vorig jaar is begonnen om het sortiment uit te breiden en zijn er proeven gedaan met zomerbloemen van vaste planten. Het komende seizoen zal deze uitbreiding vorm gaan krijgen. Eerste nieuwigheid die dit jaar in productie gaat is Lysimachia Elisabeth.

Kwekerij Haveman teelt bloemen op een oppervlakte van ongeveer 25 ha. Om een goede vruchtwisseling te garanderen wordt er veel gewerkt met ruilpercelen zodat de kwaliteit en leveringszekerheid gewaarborgd zijn. Kwekerij Haveman hecht veel waarde aan een goede informatie- voorziening die ervoor kan zorgen dat de productie en de afzet goed op elkaar kan worden afgestemd. Een onderdeel van de in de bloemenwereld bekende term, “marktgericht produceren”, gaat alleen maar op als er ook productiegericht aan de afzet wordt gewerkt. Deze twee zaken moeten in ieder geval goed op elkaar aansluiten. Dit is mede de reden om aan het initiatief “Summerflowers” mee te werken. Haveman gaat er vanuit dat een goede combinatie van efficiënt werken met een duidelijke visie dat kwaliteit de beste reclame is, een goede kwaliteit tegen een redelijke prijs in de markt is te zetten.

Grafieken hebben betrekking op de beschikbaarheid van de gehele Summerflowers groep.

Brassica
Bupleurum
Helianthus
Papaver