Privacybeleid

Versie 2.0 AVG – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-12-2018.

Summerflowers, gevestigd aan Kortenbachstraat 15 te Noordwijkerhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kortenbachstraat 15
2211 GW
Noordwijkerhout
E: info@summerflowers.eu
T: +31(0)6-51312207

Henk van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Summerflowers. Hij is te bereiken via info@summerflowers.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Summerflowers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Summerflowers verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Summerflowers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Summerflowers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Summerflowers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: Uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden

Type gegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geslacht7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboortedatum7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboorteplaats7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Adresgegevens7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Telefoonnummer7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
E-mailadres7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
burgerservicenummer (BSN)7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Bankrekeningnummer7 jaart.b.v. voeren administratie

 

Doel: Presenteren, bijhouden, monitoren van deze website

Type gegevensReden
IP adreszie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Locatiegegevenszie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Gegevens over uw activiteiten op onze websitezie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heenzie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Lijst met contactgegevens van de klant via een appzie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Internetbrowser en apparaat typezie “Welke Cookies gebruiken wij?”

Persoonsgegevens die u actief verstrekt via formulieren op onze website (www.summerflowers.nl) zoals e-mailadres, voor- en achternaam worden niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Summerflowers verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en / of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Summerflowers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sub processorDoelOpslag locatie / rechtsgebied
SnelstartBoekhoud softwareEuropa

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Summerflowers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Summerflowers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie “Welke cookies gebruiken wij” hieronder voor een compleet overzicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Summerflowers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@summerflowers.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Summerflowers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Summerflowers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Henk van den Berg (info@summerflowers.eu).

Welke Cookies gebruiken wij?

Hier kunt u zien welke cookies wij gebruiken: http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.summerflowers.nl

Summerflowers maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om anonieme gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacybeleid